goteborgshundsim_sport_och_rehab_banner_darkblue_392x252

Friskvårdskontroll


Vid en friskvårdskontroll går man igenom hundens förutsättningar och om ni har eventuella mål med hunden. Det behöver inte vara större mål en att få ha sin hund som sällskap men ändå vill ha en check på hur allt står till.
Vid kontrollen går vi sedan igenom hundens muskulatur och leder, känner och klämmer. Vi kollar på dess rörelsemönster i skritt och trav. Vi kollar hur hunden belastar vid stillastående och kollar av deras propoception. Utefter eventuella fynd får du med dig tips och våra rekommendationer på vad som kan hjälpa din hund till förbättring eller för att bibehålla dess status. Här kan du som djurägare ställa frågor om rörelseapparaten, utrustning, tillskott och foder.

Rådfråga alltid veterinär vid misstanke om skada eller sjukdom
Observera: En friskvårdskontroll är inte att jämföra med en veterinärmedicinsk undersökning! Vid misstanke om skada/sjukdom ska du alltid först rådfråga din veterinär. Här hittar du våra priser på friskvårdskontroll av din hund!