goteborgshundsim_sport_och_rehab_banner_darkblue_392x252

Rehabilitering

Behovs- och individanpassad rehabilitering/fysioterapi och rådgivning i samråd med ansvarig veterinär. Här ingår simning/water treadmill, laser, vibrationsbehandling, massage, stretching, balans- och koordinationsträning eller annan behandling som bedöms lämplig.